Aktualności

Certyfikat Akredytacji AB 1711

11-04-2019

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 15 marca 2019 roku ALS Poland Sp. z o.o. oficjalnie otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1711 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Nasze laboratorium uzyskało akredytację na pobieranie próbek oraz wykonywanie analiz dla następujących matryc:

Woda:

  • pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych oraz mikrobiologicznych,
  • pomiar temperatury, pH, przewodności elektrycznej właściwej, stężenia tlenu rozpuszczonego, stężenia chloru wolnego,
  • dodatkowo dla wody na pływalniach: pomiar stężenia chloru wolnego, ogólnego i związanego oraz potencjał utleniająco-redukujący;

Ścieki:

  • pobieranie  próbek do badań chemicznych i fizycznych (metoda manualna i automatyczna),
  • pomiar temperatury, przewodności elektrycznej właściwej oraz pH;

 

 

 

Gleby i osady ściekowe:

  • pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych,
  • pomiar pH.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem akredytowanych badań, który  znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Nr AB 1711.  

Certyfikat oraz Zakres Akredytacji jest dostępny do ściągnięcia na naszej stronie internetowej w zakładce Obsługa Klienta - Materiały do pobrania.