analizy Mikrobiologiczne

Firma ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres badań mikrobiologicznych dla żywności i pasz oraz suplementów diety. Posiadamy bogate zaplecze laboratoryjne zawierające najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny oraz zespół wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.

Oferowane przez ALS Food & Pharmaceutical usługi z zakresu badań mikrobiologicznych realizowane są w dwóch profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz Poznaniu oraz Krakowie.
Laboratorium Mikrobiologiczne ALS w Poznaniu oraz w Krakowie jest akredytowane przez PCA. Akredytacja Laboratorium stanowi potwierdzenie świadczenia usług najwyższej jakości, zachowania poufności oraz wiarygodności otrzymywanych wyników badań.

Laboratorium mikrobiologiczne w Poznaniu posiada także zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie następujących kierunków badań: do pobrania

Laboratorium mikrobiologiczne w Poznaniu jest również zatwierdzone do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu w zakresie następujących kierunków badań: do pobrania

Zakres prowadzonych badań mikrobiologicznych obejmuje:

Metody wykrywania obecności drobnoustrojów w próbkach żywności i próbkach środowiskowych (w tym wymazy z powierzchni roboczych):

·         Bakterie z grupy coli

·         Przypuszczalne Escherichia coli

·         Salmonella spp. (wyniki ujemne: metodą referencyjną w 72h, alternatywną w 48 h)

·         Salmonella Typhimurium i Enteritidis

·         Listeria monocytogenes (wyniki ujemne: metodą referencyjną w 4 dni, alternatywną w 48 h)

·         Listeria spp. (wyniki ujemne: metodą referencyjną w 5 dni)

·         Gronkowce koagulazo-dodatnie

Metody oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach żywności i w próbkach środowiskowych (w tym wymazy z powierzchni roboczych):

·         Ogólna liczba drobnoustrojów (posiew wgłębny i powierzchniowy)

·         Bakterie z grupy coli w 30℃

·         β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli

·         Enterobacteriaceae w 37℃

·         Listeria monocytogenes (metoda referencyjna i alternatywna)

·         Gronkowce koagulazo-dodatnie

·         Bacillus cereus

·         Clostridium perfringens

·         Drożdże i pleśnie

·         Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych

·         Campylobacter spp.

·         Mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej

Metody mikrobiologiczne badań wody do spożycia przez ludzi:

·         Ogólna liczba drobnoustrojów w 22±2℃ i 36±2℃

·         Liczba Escherichia coli (metoda filtracji membranowej)

·         Liczba bakterii z grupy coli (metoda filtracji membranowej)

·         Liczba enterokoków kałowych (metoda filtracji membranowej)

·         Liczba Pseudomonas aeruginosa (metoda filtracji membranowej)

·         Liczba Clostridium perfringens (metoda filtracji membranowej)

Metody mikrobiologiczne badań wody ciepłej użytkowej:

·         Liczba bakterii z rodzaju Legionella (metoda filtracji membranowej)
 

Wykonujemy również badania przechowalnicze produktów spożywczych w celu ustalenia terminu przydatności do spożycia

 

ZOSTAŃ TESTEREM ŻYWNOŚCI

Kliknij w jeden z poniższych linków, wypełnij kwestionariusz preferencji żywieniowych - nasi rekruterzy na pewno się z Tobą skontaktują!

Zostań testerem żywności 

w Poznaniu

w Warszawie 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Rubież 46E
61-612 Poznań
+48 61 423 60 16
ALSPoznan@alsglobal.com

Obsługa klienta Poznań
Faustyna Rosińska
faustyna.rosinska@alsglobal.com
+48 882 659 119

ODDZIAŁ KRAKÓW
Ul. Częstochowska 61
32-085 Modlnica
+48 12 251 80 02
ALSKrakow@alsglobal.com

Obsługa klienta Kraków
Magdalena Woda
magdalena.woda@alsglobal.com
+48 888 955 486