analizy Mikrobiologiczne

Firma ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres badań mikrobiologicznych dla żywności i pasz oraz suplementów diety. Posiadamy bogate zaplecze laboratoryjne zawierające najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny oraz zespół wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.

Oferowane przez ALS Food & Pharmaceutical usługi z zakresu badań mikrobiologicznych realizowane są w dwóch profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz Poznaniu oraz Krakowie.
Od grudnia 2013 roku Laboratorium Mikrobiologiczne ALS w Poznaniu jest akredytowane przez PCA. Akredytacja Laboratorium stanowi potwierdzenie świadczenia usług najwyższej jakości, zachowania poufności oraz wiarygodności otrzymywanych wyników badań.

Laboratorium mikrobiologiczne w Poznaniu posiada także zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie następujących kierunków badań: do pobrania

Laboratorium mikrobiologiczne w Poznaniu jest również zatwierdzone do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu w zakresie następujących kierunków badań: do pobrania

Zakres prowadzonych badań mikrobiologicznych obejmuje:

Metody wykrywania obecności drobnoustrojów w próbkach żywności i próbkach środowiskowych (w tym wymazy z powierzchni roboczych):

 • Bakterie z grupy coli
 • Przypuszczalne Escherichia coli
 • Salmonella spp. (wyniki ujemne: metodą referencyjną w 72h, alternatywną w 48h)
 • Listeria monocytogenes (wyniki ujemne: metodą referencyjną w 5 dni, alternatywną w 72h)
 • Gronkowce koagulazo-dodatnie

Metody oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach żywności i w próbkach środowiskowych (w tym wymazy z powierzchni roboczych):

 • Ogólna liczba drobnoustrojów (posiew wgłębny i powierzchniowy)
 • Bakterie z grupy coli w 30℃
 • β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli
 • Enterobacteriaceae w 37℃
 • Listeria monocytogenes (metoda referencyjna i alternatywna)
 • Gronkowce koagulazo-dodatnie
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Drożdże i pleśnie
 • Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych
 • Campylobacter spp.

Metody mikrobiologiczne badań wody do spożycia przez ludzi:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów w 22±2℃ i 36±2℃
 • Liczba Escherichia coli (metoda filtracji membranowej)
 • Liczba bakterii z grupy coli (metoda filtracji membranowej)
 • Liczba enterokoków kałowych (metoda filtracji membranowej)
 • Liczba Pseudomonas aeruginosa (metoda filtracji membranowej)
 • Liczba Clostridium perfringens (metoda filtracji membranowej)

Metody mikrobiologiczne badań wody ciepłej użytkowej:

 • Liczba bakterii z rodzaju Legionella (metoda filtracji membranowej)
   

Wykonujemy również badania przechowalnicze produktów spożywczych w celu ustalenia terminu przydatności do spożycia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ALS Food Pharmaceutical

ul. Rubież 46E
61-612 Poznań
61- 627-21-32
ALSPoznan@alsglobal.com

Obsługa klienta
Patrycja Grochowska
Patrycja.Grochowska@alsglobal.com
+48 734 405 388
+48 882 659 119