Analizy molekularne

Analizy molekularne 

Laboratorium ALS bazując na nowoczesnych i precyzyjnych technikach oferuje Państwu możliwość wykonania testów na obecność GMO w produktach spożywczych i paszach z bardzo dużą dokładnością i powtarzalnością. Metody testowe opierają się na technice Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (Polimerase Chain Reaction, PCR), która jest niezwykle czułą i solidną techniką pozwalającą na wykrycie nawet znikomych ilości modyfikowanego genetycznie DNA w badanej próbce.

Unia Europejska, zgodnie z Rozporządzeniem 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r., narzuciła krajom członkowskim obowiązek odpowiedniego znakowania produktów spożywczych i paszowych pochodzących z, lub zawierających składniki GMO w ilości większej 0.9 %.
W grudniu 2012 roku Parlament RP przyjął stanowisko, które zakazuje prowadzenia upraw odmian GMO na terenie Polski. Obrót ziarnami GM oraz ogólnodostępnymi produktami spożywczymi i paszami dla zwierząt jest nadal dozwolony, jednak podlega kontroli.

Zakres jakościowej lub ilościowej identyfikacji GMO obejmuje:

Analizy przesiewowe:

  • Promotor 35S, fragment DNA z wirusa mozaiki kalafiora, najczęściej używanego w inżynierii genetycznej do tworzenia odmian roślin GMO,
  • Terminator NOS, fragment DNA z Agrobacterium tumefaciens, stosowanego w wielu odmianach genetycznie modyfikowanych,

Wykrywanie szeregu specyficznych modyfikacji genetycznych w roślinach, tj.

  • Soja (RoundupReady Soya),
  • Kukurydza (w tym Bt11, T25, GA21, MON810, Bt176, NK603, MON863, Bt176, MIR604

Identyfikację DNA gatunków zwierząt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Rubież 46E
61-612 Poznań
+48 61 423 60 16
ALSPoznan@alsglobal.com

Obsługa klienta Poznań
Faustyna Rosińska
faustyna.rosińska@alsglobal.com
+48 882 659 119

ODDZIAŁ KRAKÓW
Ul. Częstochowska 61
32-085 Modlnica
+48 12 251 80 02
ALSKrakow@alsglobal.com

Obsługa klienta Kraków
Magdalena Woda
magdalena.woda@alsglobal.com
+48 888 955 486