analizy sensoryczne

 

Analizy sensoryczne

Laboratorium ALS posiada w swojej ofercie analizy sensoryczne oraz organoleptyczne żywności, które prowadzone są na specjalnie wyselekcjonowanym i przeszkolonym panelu.

Oferujemy

 • Analizy sensoryczne prowadzone na 10 osobowym przeszkolonym panelu
 • Analizy opisowo-punktowe przeprowadzane na 3 osobowym panelu eksperckim
 • Ocenę organoleptyczną produktów spożywczych
 • Doradztwo w zakresie doboru metod analiz sensorycznych w zależności od rodzaju produktu i celu badań
 • Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników i ich prezentację w postaci raportu końcowego

 

Metody wykorzystywane przez nas w analizie sensorycznej:

 • Metoda trójkątowa
 • Metoda duo-trio
 • Metoda „dwóch z pięciu”
 • Metoda „tetrad”
 • Metoda parzystazywnosc
 • Metoda wielokrotnych porównań
 • Metoda szeregowania
 • Metoda punktowo-opisowa
 • Profilowanie smakowitości
 • Ilościowa analiza opisowa (QDA)
 • Opisowa metoda organoleptyczna

 

Jakie korzyści niosą ze sobą analizy sensoryczne?

 • Określenie wpływu zmian poszczególnych komponentów, procesu produkcji czy też opakowania na jakość końcowego produktu
 • Pomoc w zapewnieniu najwyższej jakości produktu końcowego poprzez sprawdzenie obecności, m.in. obcych zapachów lub skażeń.
 • Ustalenie terminu trwałości produktu.
 • Pomoc w kreowaniu profilu sensorycznego nowego produktu
 • Pomoc w utrzymaniu stałej jakości produktu poprzez identyfikację niekorzystnych zmian cech sensorycznych powstałych na skutek przechowywania lub procesu technologicznego

 

Badania konsumenckie

Badania konsumenckie pozwalają na poznanie preferencji konsumentów na temat produktów już wprowadzonych na rynek oraz będących propozycją bądź ulepszeniem dotychczasowego produktu, a także porównanie produktów z produktami konkurencji. Służą one również ocenie jakości produktów spożywczych, zidentyfikowaniu określonych cech sensorycznych badanych produktów, które wpływają na ich akceptację konsumencką i w rezultacie zakup.
Oferowane przez ALS Food & Pharmaceutical usługi z zakresu badań konsumenckich realizowane są w dwóch profesjonalnie wyposażonych laboratoriach sensorycznych w Warszawie oraz Poznaniu, zapewniających odpowiednie warunki fizyczne, komfort oceny oraz eliminację czynników rozpraszających. Badania prowadzone są na starannie wytypowanej grupie konsumentów.

Badania prowadzimy są zgodnie z normą ISO 11136:2014

Laboratoria ALS certyfikowane są przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) w zakresie PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów). Program ten promuje polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej. Więcej informacji nt. PKPJA i OFBOR: http://www.ofbor.pl/index.php/standardy.

Miesięcznie badamy około 300 próbek (około 100 analiz).
Analizujemy próbki z różnorodnych kategorii, takich jak napoje, dania gotowe, słodycze, nabiał, wędliny, przekąski, pieczywo.

 

Oferujemy

 • Organizację testów z udziałem odpowiednio dobranej grupy uczestników
 • Przygotowanie produktów w sposób uzgodniony z klientem (właściwą obróbkę termiczną bądź chłodniczą badanych produktów, w zależności od ich rodzaju)
 • Doradztwo w zakresie doboru cech sensorycznych, jakie powinny być oceniane w danym produkcie (forma i zawartość kwestionariusza oceny zawsze są uzgadniane i dostosowywane do wymagań klienta i specyfiki badanego produktu)
 • Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników i ich prezentację w postaci raportu końcowego

 

Rodzaje prowadzonych przez nas testów:

 • Testy porównawcze kilku produktów oraz testy preferencji (porównujemy między sobą od 2 do 6 produktów)
 • Testy wyboru jednego produktu spośród kilku
 • Testy akceptacji i pożądalności jednego produktu

Testy te pozwalają na określenie ogólnego stosunku konsumenta względem danego produktu, a także akceptacji jego poszczególnych cech.
W przypadku testu akceptacji (w którym konsument ocenia tylko jedną próbkę, bez porównania z innymi) mierzony jest stopień natężenia przyjemności podczas konsumpcji ocenianego produktu.
W ocenach stopnia pożądalności produktu stosujemy skale hedoniczne, co pozwala na określenie zarówno stopnia pożądalności, jak i stopnia w jakim produkt jest niepożądany.
Uzyskane wyniki mają charakter subiektywny.

 

Jak wygląda selekcja osób biorących udział w badaniach?

 • Uczestnikami badań konsumenckich są osoby nieprzeszkolone
 • Badania prowadzone są na panelach: 30-, 45-, 60- (minimalna liczba oceniających zgodnie z normą ISO 11136:2014) i 100-osobowych
 • Testerzy zapraszani są na badania na podstawie wypełnianego przez nich kwestionariusza preferencji żywieniowych
 • Uczestnikami badań są osoby będące konsumentami danego typu żywności. Dodatkowo możliwa jest selekcja panelu, m.in. pod względem płci, wieku czy też preferencji zakupowych
 • W naszych badaniach uczestniczą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci

 

Przedmiotem badań konsumenckich mogą być:

 • Propozycje nowych produktów
 • Produkty już obecne na rynku
 • Opakowania produktów

 

Jakie korzyści niosą za sobą badania konsumenckie?

 • Poprawę jakości oferowanych produktów
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów
 • Zapewnienie długotrwałej relacji między konsumentem a produktem
 • Zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku

als-full5en5e-logo_hires

ZOSTAŃ TESTEREM ŻYWNOŚCI

Kliknij w jeden z poniższych linków, wypełnij kwestionariusz preferencji żywieniowych - nasi rekruterzy na pewno się z Tobą skontaktują!

Zostań testerem żywności 

- w Poznaniu (Part 1)

- w Poznaniu (Part 2)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Laboratorium sensoryczne

Joanna Krawczak
Joanna.Krawczak@alsglobal.com
M: +48 668 162 117