Szkolenia

Analiza sensoryczna

Wraz z początkiem 2017 roku firma ALS rozpoczęła cykl szkoleń z zakresu badań sensorycznych żywności. Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie, tak aby w jak najwyższym stopniu sprostać Państwa oczekiwaniom.
Organizowane przez nas szkolenia pozwalają nie tylko na poszerzenie Państwa wiedzy teoretycznej, ale także na praktyczne zapoznanie się z metodami analizy sensorycznej żywności. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Państwu w kreowaniu nowych produktów oraz wpłyną na poprawę jakości produktów już obecnych na rynku.
Szkolenia przeprowadzamy zarówno w siedzibie naszej firmy w Poznaniu, jak i w firmie klienta.

Tematy szkoleń na 2017 rok:

 • Wprowadzenie do analizy sensorycznej żywności, czyli jak zwiększyć poziom satysfakcji klientów.
 • Weryfikacja wrażliwości sensorycznej (wykład + warsztaty); na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują wynik testu sprawdzającego wrażliwość sensoryczną.
 • Panele eksperckie – przygotowanie panelu, zasady prowadzenia oceny, analiza uzyskanych danych.
 • Lider zespołu – zasady pracy z zespołem, dobór odpowiednich metod do badań, rozwiązywanie problemów związanych z badaniami.
 • Metody badań wykorzystywane w analizie sensorycznej żywności (wykład + zajęcia praktyczne).
 • Metody statystyczne wykorzystywane w badaniach sensorycznych żywności i interpretacja uzyskanych wyników.
 • Badania konsumenckie żywności – dobór panelu, przygotowanie próbek, metody badań i interpretacja wyników.

 

Szkolenia otwarte:

Najbliższe szkolenie otwarte:

Zapraszamy do sprawdzenia agendy: link

 

Mikrobiologia

Tematy szkoleń z zakresu mikrobiologii na 2017 rok:

 1. Bezpieczeństwo żywności i higiena procesu zgodnie z Rozp. 2073/2005 z późniejszymi zmianami
 2. Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
 3. Warsztaty z mikrobiologii żywności (metodyczne):

Metody ilościowe:

 • Oznaczanie liczby drobnoustrojów posiew wgłębny i powierzchniowy wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 oraz PN-EN ISO 4833-2:2013-12
 • Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg PN-EN ISO 4833-2:2013-12
 • Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004
 • Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2005
 • Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 
 • Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 oraz PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
 • Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005
 • Oznaczanie liczby Clostridium perfringens wg PN-EN ISO 7937:2005
 • Oznaczanie liczby Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych wg PN-ISO 15213:2005
 • Oznaczanie liczby drożdży i pleśni wg PN-ISO 21527-1:2009 oraz PN-ISO 21527-2:2009

 Metody jakościowe:

 • Wykrywanie obecności bakterii z grupy coli wg PN-ISO 4831:2007 PN-ISO 16649-2:2004
 • Wykrywanie obecności przypuszczalnych Escherichia coli wg PN-ISO 7251:2006
 • Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11 oraz wg alternatywnej metody mikrobiologicznej
 • Wykrywanie obecności  Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 oraz wg alternatywnej metody mikrobiologicznej

 

 1. Warsztaty z mikrobiologii wody (metodyczne):

Metody ilościowe:

 • Oznaczanie liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 6222:2004
 • Oznaczanie liczby Escherichia coli (metoda filtracji membranowej) wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12
 • Oznaczanie liczby bakterii grupy coli (metoda filtracji membranowej) wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12
 • Oznaczanie liczby enterokoków kałowych (metoda filtracji membranowej) wg PN-EN ISO 7899-2:2004
 • Oznaczanie Pseudomonas aeruginosa (metoda filtracji membranowej) wg PN-EN ISO 16266:2009
 • Oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Legionella (metoda filtracji membranowej) wg PN-EN ISO 11731-2:2008  
 • Oznaczanie Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) (metoda filtracji membranowej) wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

 

 1. Przygotowywanie i kontrola pożywek do badań mikrobiologicznych. Praca ze szczepami referencyjnymi.
 1. Podstawowe techniki w badaniach mikrobiologicznych. Od pobrania próbki do wystawienia raportu z badań. (Pobieranie próbek, przyjęcie próbki do badań, przygotowywanie zawiesiny wyjściowej, przygotowywanie dziesięciokrotnych rozcieńczeń i posiew próbki, dokumentowanie wyników z badań, wystawienie raportu z badań). Kontrola mikrobiologiczna pomieszczeń laboratoryjnych.

ZOSTAŃ TESTEREM ŻYWNOŚCI

Kliknij w jeden z poniższych linków, wypełnij kwestionariusz preferencji żywieniowych - nasi rekruterzy na pewno się z Tobą skontaktują!

Zostań testerem żywności 

- w Poznaniu (Part 1)
-
w Poznaniu (Part 2)

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Rubież 46E
61-612 Poznań
61- 627-21-32
ALSPoznan@alsglobal.com

Laboratorium sensoryczne
Joanna Krawczak
Joanna.Krawczak@alsglobal.com
+48 664 447 048