Dioksyny i WWA

Dioksyny i WWA

Laboratorium ALS wykonuje oznaczenia PCDD/F oraz wskaźnikowych i dioksynopodobnych PCB w próbkach biologicznych metodą rozcieńczeń izotopowych przy użyciu HRGC-HRMS. Procedura spełnia wymagania US EPA 1613 (dla PCDD/F), a także US EPA 1668 (PCB) oraz związanych z nimi europejskich dyrektyw dotyczących żywności i pasz.

Dioksyny są częścią grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), która zawiera chemicznie związane polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane bifenyle, szczególnie dioksynopodobne (dioksynopodobne PCB), znane także jako koplanarne PCB (koplanarne PCB), polibromowane etery difenylowe (PBDE), czyli retardanty palenia i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Dioksyny obejmują 75 kongenerów PCDD i 135 kongenerów PCDF, w tym 17 z nich jest szczególnie toksycznych.
 

Zakres badań dioksyn w żywności i paszach:

 • PCDD/F
 • Pakiet: PCDD/F, dioksynopodobne PCB oraz PCB wskaźnikowe

Oferowane badania PCB w żywności i paszach:

 • Dioksynopodobne PCB
 • PCB wskaźnikowe (PCB 28,52,101,138,153,180 i ich suma)
 • Suma 209 PCB
 • Pakiet: dioksynopodobne PCB oraz PCB wskaźnikowe

Laboratorium ALS standardowo oferuje akredytowane analizy dioksyn oraz PCB w następujących matrycach:

 • Żywność, artykuły spożywcze
 • Pasze oraz mieszanki
 • Kaolinit, minerały
 • Próbki biologiczne (roślinne, zwierzęce)
 • Materiały biologiczne (surowica, krew, itd.)

Analizy wszystkich trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs) są w naszym laboratorium akredytowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ALS Food Pharmaceutical

ul. Rubież 46E
61-612 Poznań
+48 61 423 60 16
ALSPoznan@alsglobal.com

Obsługa klienta Poznań
Paulina Stelmaszczuk
Paulina.Stelmaszczuk@alsglobal.com
+48 61 423 60 16
+48 882 659 119

Obsługa klienta Kraków
Klaudia Zięba
Klaudia.Zieba@alsglobal.com
+48 793 577 707
+48 888 955 486