Aktualności

Zmiana metodyki dla metali

15-04-2019

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy o zmianie metodyki oznaczenia metali  z ICP-OES na ICP-MS . Dotychczasowe kody zostaną zastąpione nowymi jak poniżej.

W nawiasie znajduje się informację o nieznacznych zmianach dotyczących granic oznaczalności.

W-METAXFL1  - >   W-METFL6-1  ( podwyższona granica dla wapnia i potasu   Ca - LOR 0,05 mg/L,   K- LOR 0,05 mg/L )

W-METAXFL2   -> W-METFL6-2 (podwyższona granica dla siarki    S - LOR 0,5 mg/L )

W-METAXFX1   ->  W-METFX6-1 ( podwyższona granica dla wapnia i potasu   Ca - LOR 0,05 mg/L,   K- LOR 0,05 mg/L )

W-METAXFX2  W-METFX6-2 ( podwyższona granica dla siarki    S - LOR 0,5 mg/L,  brak oznaczenia cyrkonu)

Ponadto zmianie uległ kod na oznaczenie twardości wody. Zgodnie z RMŚ z dnia 19 lipca 2016 roku,  wapń i potas wykorzystywany do powyższego oznaczenia musi być wykonany na instrumencie  ICP-OES dlatgo też aby spełnić ten warunek przygotowaliśmy specjalne  kody W-HARD-FL/ PL , W-HARD-FX/PL. 

Ceny za poszczególne pakiety nie ulegają zmianie. Uaktualnione oferty zostaną do Państwa przesłane w najbliższym czasie.