Aktualności

Zaufaj ALS w ocenie biologicznej stabilności odpadów stałych!

16-05-2024

Zespół ALS przyjrzał się dostępnym metodom stosowanym do badania aktywności biologicznej odpadów, które trafiają na składowiska, które są zgodne z Dyrektywą 2018/850 zmieniająca Dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dot. badania aktywności biologicznej odpadów na składowiskach, ALS oferuje naszym klientom testy respiracyjne:
•             Indeks respiracji (AT4)
•             Test inkubacyjny (GS21)

Badania oparte są na austriackich normach ÖNORM. Obie metody są zgodne z obowiązującą Dyrektywą w sprawie składowania odpadów.

Dlaczego badanie aktywności biologicznej odpadów jest ważne?
•             Pozwalają na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
•             Przyczyniają się do ograniczenia odorów
•             Pozwalają na osiągnięcie zgodności z normami prawnymi

 

Laboratoria ALS oferują:
•             Szeroki zakres usług badawczych
•             Doświadczone laboratorium
•             Fachowe doradztwo

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z nami: eucsz.infopl@alsglobal.com