Aktualności

Poznaj Raport Zrównoważonego Rozwoju 2024: Innovate. Sustain. Grow.

01-07-2024

Jako światowy lider w dziedzinie analiz środowiskowych, ALS jest zaangażowany w szereg konkretnych projektów mających na celu promowanie ochrony i poprawy stanu środowiska.
Nasze ostatnie inicjatywy obejmują:

  • Zainstalowanie 8 nowych systemów fotowoltaicznych na całym świecie, w sumie 25 od 2020 roku.
  • Wdrażanie projektów redukcji odpadów z tworzyw sztucznych.
  • Postęp w redukcji emisji poprzez Certyfikaty Atrybutów Energetycznych (EAC).
  • Osiągnięcie ponad 95% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na całym świecie.
  • Zmniejszenie całkowitego wskaźnika częstotliwości wypadków podlegających zgłoszeniu (TRIFR) o dodatkowe 6%.
  • Utrzymanie neutralności węglowej dla emisji z zakresu 1 i 2 oraz doprecyzowanie szacunków z zakresu 3.

Dowiedz się więcej z naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2024: Innovate. Sustain. Grow.
Przeczytaj raport: https://www.alsglobal.com/en/sustainability-2024