Aktualności

AGRESYWNOŚĆ WÓD

11-05-2022

Wody podziemne jak i powierzchniowe mogą wykazywać właściwości korozyjne dla betonu czy stali. a niektórych terenach właściwości te znacznie utrudniają prace budowlane oraz obniżają wytrzymałość i trwałość budynków.

Dlatego przed rozpoczęciem prac warto wykonać badanie agresywności wody i określić stopień agresywności korozyjnej wód.
Do określenia stopnia agresywności korozyjnej wód, niezbędne jest oznaczenie w próbkach wód gruntowych parametrów:

 
  • Odczynu wody (pH)
  • Agresywnego dwutlenku węgla (CO2)
  • Jonu amonowego (NH4+)
  • Siarczanów (SO42-)
  • Jonów magnezu (Mg2+)

Posiadając te wyniki możemy porównać je z wymaganiami norm budowlanych i sprawdzić w ten sposób, jak warunki środowiskowe wpłyną na realizację i trwałość inwestycji. Laboratoria grupy ALS: ALS Poland oraz ALS Czech Republic wykonują badania agresywności wody podziemnej i powierzchniowej. Wykonujemy analizy agresywności wody wobec betonu oraz stali. W raporcie zawarte są wszystkie wymagane parametry oraz czynniki dodatkowe wpływające na właściwości korozyjne wody. Badania wykonywane są według poniższych pakietów. W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat badań prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

LIMS kod Nazwa Parametr Granica kwantyfikacji Jednostka ACC
W-CH-AGGRESS Analizy chemiczne -agresywność wody wobec betonu .-CSN EN 206 Twardość ogólna 0.0015 mmol/L Y
Magnez (Mg) 0.003 mg/L Y
Wapń (Ca) 0.05 mg/L Y
Siarczany (SO4) 5 mg/L Y
Jony amonowe (NH4)   mg/L Y
CO2 agresywny - metoda Heyersa   mg/L Y
Kwasowość (pH 8.3)   mmol/L Y
Substancje rozpuszczone w 105 °C   mg/L Y
Zdolność neutralizacji kwasów (zasadowość) (pH 4.5)   mmol/L Y
Wartość pH   - Y
Przewodność elektryczna w 25°C (PEW)   mS/m Y
W-CH-AGGRESS+STEEL Analiza chemiczna – agresywność wg. CSN EN 206 + agresywność wobec stali CSN/SNT 03 8375 Twardość ogólna   mmol/L Y
Magnez (Mg)   mg/L Y

ims