Aktualności

ALS ROZSZERZA OFERTĘ USŁUG LIFE SCIENCES NABYWAJĄC 49% UDZIAŁÓW W EUROPEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE FARMACEUTYCZNYM.

30-08-2021

ALS Limited ogłosiła  nabycie 49% udziałów w NUVISAN, firmie zajmującej się testami farmaceutycznymi, działającej w Niemczech i we Francji.

Założona w 1979 r. firma NUVISAN jest własnością prywatną, zatrudnia ponad 1000 pracowników. NUVISAN działa na rynkach organizacji badań kontraktowych (CRO) oraz organizacji rozwoju i produkcji kontraktowej (CDMO), świadcząc usługi testowania leków w całym cyklu rozwoju farmaceutycznego rozwijającym się na rynku outsourcingu.

STRATEGIA

Strategia akwizycyjna Grupy koncentruje się przede wszystkim na rozwoju pionu Life Sciences w strategicznych obszarach geograficznych branży spożywczej i farmaceutycznej oraz poszerzaniu oferty usługowej. NUVISAN stanowi rozszerzenie oferty farmaceutycznej ALS o część łańcucha dostaw zajmującą się opracowywaniem leków, która posiada globalny rynek o wielkości ~154 miliardów EUR, rosnący ze złożoną roczną stopą wzrostu na poziomie 4%. Dostosowując się do głównego nacisku ALS na badania, ta dodatkowa funkcja umożliwia ALS ekspansję na nowe obszary wysokomarżowego rynku farmaceutycznego. Nabycie tych 49% udziałów w NUVISAN stanowi platformę dla ALS do rozszerzenia swojej oferty z testów kontroli jakości na usługi „upstream” w zakresie badań i rozwoju.  NUVISAN znacząco rozszerza zasięg geograficzny ALS w Europie, szczególnie na kluczowych rynkach Niemiec i Francji. Dodanie NUVISAN do istniejącej europejskiej i globalnej sieci ALS umożliwi również oferowanie tych rozszerzonych usług na nowych obszarach geograficznych. Ponadto NUVISAN stworzycentrum doskonałości” w zakresie badań i rozwoju innowacji i technologii dla całej sieci farmaceutycznej ALS.

STRUKTURA

ALS początkowo nabędzie 49% udziałów w NUVISAN za kwotę ~145 mln EUR z opcją nabycia pozostałego kapitału w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2026 r. W ramach planu rozwoju strategicznego i biznesowego prowadzone są znaczące działania mające na celu rozwój biznesu. Istnieje szczegółowa umowa akcjonariuszy, która określa strukturę zarządzania między ALS i NUVISAN. Zespół zarządzający NUVISAN pozostanie i będzie nadal zarządzał działalnością firmy. Ustanowiona zostanie wspólna Rada Doradcza NUVISAN, w skład której wejdzie obecny zarząd NUVISAN oraz przedstawiciele ALS, którzy będą doradzać w kluczowych decyzjach operacyjnych i strategicznych.

Dyrektor zarządzający i dyrektor generalny, Raj Naran, skomentował: „Jest to znaczące rozszerzenie naszych możliwości w zakresie Life Sciences ponieważ zwiększamy naszą obecność na strategicznie ważnym rynku farmaceutycznym. Umożliwi nam to przeniesienie naszej oferty usług w górę łańcucha dostaw w kierunku opracowywania leków i testowania badań, co znacznie rozszerza nasze rynki. NUVISAN oferuje nam platformę na kluczowych rynkach Niemiec i Francji, która od dawna jest aspiracją naszego działu Life Sciences. „To dla nas ważne i wysoce strategiczne przejęcie. Wykazaliśmy naszą zdolność do przejmowania nowych firm do naszej istniejącej sieci Life Sciences, a NUVISAN wzniesie naszą obecność na atrakcyjnym rynku Life Sciences na wyższy poziom. "