Aktualności

Akredytowane badania ścieków z przydomowych oczyszczalni

09-08-2021

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to obecnie jeden z najwygodniejszych sposobów na oczyszczanie ścieków powstających w gospodarstwach domowych.

Dofinansowania na tego typu inwestycje (zarówno z poziomu funduszy gminnych, europejskich lub NFOŚiGW) wymagają wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków.  Badania pomagają w optymalizacji procesu, jak również potwierdzają skuteczność oczyszczania ścieków.

Laboratorium ALS Poland Sp. z o.o. w Skoczowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowało promocyjny pakiet kluczowych badań pozwalających na ocenę jakości odprowadzanych ścieków.

Zalecane badania, które pozwolą na ocenę działania przydomowej oczyszczalni ścieków to:

- Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

- Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)

- Zawiesiny ogólne

oraz dodatkowo:

- Azot ogólny (Nog)
- Fosfor ogólny (Pog)

 Laboratorium ALS Poland Skoczów posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 co daje Klientom pewność co do jakości otrzymanych wyników. Nasze wyniki są honorowane przez wszystkie Urzędy na terenie całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

tel. +48 33 853 00 18 

e-mail: info.pl@alsglobal.com