Aktualności

Badanie wody ze stawów

01-07-2022

W związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzenie Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 Dz.U. 2019 poz. 1311, właściciele hodowli ryb zobowiązani są do badania wody ze swoich obiektów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, ALS Poland Sp. z o.o. w Skoczowie przygotowało krótkie streszczenie najważniejszych wymagań zawartych w Rozporządzeniu oraz wykona dla Państwa niezbędne analizy.

  1. Co ma być badane?

Próbki wody zasilającej staw oraz wody zrzucanej ze stawu hodowlanego. Próbki powinny być średniodobowe, czyli pobierane przez okres jednego dnia (24 godziny).

  1. Jaki zakres badań?

Zgodny z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

Najwyższy dopuszczalny wzrost zawartości substancji zanieczyszczających w wodach wykorzystywanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się przepływem zwrotnym.

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny wzrost ilości substancji

1

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

mg O2/l

3

2

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr)

mg O2/l

7

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

6

4

Azot ogólny

mg N/l

1

5

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

Wzrost ilości substancji określa się jako różnicę wartości parametrów w wodzie zasilającej do zrzucanej.

  1. Jak często wykonywać badania?

Badania wykonuje się 4 x w roku. Jeśli 3 z 4 próbek spełniają wymagania to w kolejnych latach zmniejsza się ilość próbek do 2 w roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem Obsługi Klienta w celu otrzymania oferty na wykonanie poboru oraz analiz próbek wody.