Aktualności

Organizacja pracy laboratorium podczas Świąt Bożego Narodzenia

14-12-2020

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, bardzo prosimy, aby próbki środowiskowe  na analizy takie jak ChZT, BZT, NO2, NO3, NH4, pH oraz mikrobiologię zostały dostarczone do naszego oddziału w Skoczowie ( ul.Stalmacha 23, 43-430 Skoczów) najpóźniej do 19.12. Ze względu na przerwę swiąteczną opóźnienie nie pozwoli na wykonanie analiz w czasie zalecanym od poboru próbek.

Badania ekotoksyczności dla próbek wysłanych w obecnym czasie rozpoczną się dopiero 28.12.2020.

Ponadto próbki, które otrzymamy 23.12 zostaną wysłane do Pragi w poniedziałek  28.12. Do tego czasu będą one przechowywane w lodówkach.

Przerwa świąteczna może  być przyczyną  opóźnień  w raportowaniu wyników i logowaniu próbek za co z góry przepraszamy.

Wszystkim Naszym Klientom życzymy Wesołych Świąt.