Aktualności

RADIOLOGIA W WODZIE PITNEJ

20-09-2022

ALS Poland będący częścią grupy ALS Laboratories zaprasza do wykonywania badań radiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nasze laboratorium przygotowane jest do wykonywania analiz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U.2017 poz. 2294) w zakresie parametrów radiologicznych, takich jak :

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych powinien być zrealizowany do końca 2018 roku. W zależności od poziomu wyników otrzymanych we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych wybór właściwego zakresu analiz na podstawie w/w Rozporządzenia przedstawiony jest graficznie:  

 

 

W bieżącym roku minie dokładnie 5 lat od wdrożenia Rozporządzenia. Próbki wód do spożycia, dla których nie stwierdzono obecności podstawowych parametrów radiologicznych, powinny zostać przebadane ponownie w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych w tym bądź następnym roku. 

Nasze laboratorium dysponuje najnowocześniejszym sprzętem dedykowanym w/w analizie, m.in. analizatorami scyntylacyjnymi, wysokosprawnymi spektrometrami gamma, ICP/SFMS.

Nasze laboratorium jest jedyną komercyjną jednostką badawczą posiadającą zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie analiz parametrów radiologicznych.

Zapewniamy czas realizacji zlecenia nie dłuższy niż 30 dni w przypadku analiz Ra 226 i Ra 228 i do 10 dni dla pozostałych wymienionych analiz.
Zapewniamy również nieodpłatnie właściwe pojemniki na próbki.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:
t: +48 853 00 18, e-mail: info.pl@alsglobal.com