Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

27-03-2023

Święto ustanowione w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ma na celu inspirowanie do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego korzystania z tego niezbędnego do życia surowca.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest wspieranie 6-go Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Czysta Woda u Warunki Sanitarne” ze szczególnym naciskiem na przyspieszenie zmian mogących przyspieszyć rozwiązanie kryzysu związanego z gospodarką wodno-ściekową.

Polska w roku 2022 zajęła 12 miejsce w Rankingu Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Krajów Członkowskich ONZ - SDG („Sustainable Development Report) na 163 członków uwzględnionych w rankingu. To awans o 3 miejsca w stosunku do roku 2021 – jednakże eksperci uznali, że pilnym wyzwaniem dla Polski jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, ochrona zasobów wodnych i transformacja energetyczna.

Kilka ciekawszych statystyk dotyczących wody:

  • W każdym gospodarstwie domowym korzystamy z wody każdego dnia. Statystyczny Polak zużywa bezpośrednio aż  192 l wody dziennie.
  • Do wyprodukowania jednego samochodu potrzebne jest aż 379000 litrów wody.
  • Przy produkcji 1 kg papieru zużywa się ok 250 litrów.
  • Produkcja 0,5 litra piwa wymaga 150 litrów wody.
  • Aby uzyskać 1 szklankę soku pomarańczowego potrzebne jest ok 50 szklanek H2O.
  • Rafinacja 1 tony ropy naftowej pochłania 15000 l wody.
  • Tylko 0,007% H2O na Ziemi nadaje się do spożycia przez ludzi, a wartość ta ciągle maleje.
  • Człowiek przeżyje bez pożywienia przez ok 1 miesiąc, bez wody - maksymalnie 7 dni.
  • Uczucie pragnienia pojawia się już w chwili, gdy stracimy 1% całkowitej ilości wody w organizmie.
  • Zidentyfikowanych jest już 70 000 substancji zanieczyszczających wodę.

Woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych to woda, której nie widzimy i woda, o której często zapominamy. Ślad wodny, czyli woda, której nie wykorzystujemy bezpośrednio to dla przeciętnego Polaka nawet 3900 litrów dziennie.

Mając świadomość, że za każdym wybieranym przez nas produktem kryje się ślad wodny, możemy świadomie przyczyniać się do jej oszczędzania. Każdy z nas może odegrać ważną wolę w tych zmianach. Także my jako akredytowane laboratorium środowiskowe korzystamy z niej każdego dnia.

Woda trafia do nas nie tylko w formie przeznaczonej do spożycia, lecz głównie jako przedmiot badań- jako wody powierzchniowe, podziemne czy basenowe, ale także jako efekt przetworzenia, czyli ścieki, choćby z przydomowych oczyszczalni czy zakładów produkcyjnych. Nasze laboratorium realizuje szeroki zakres badań zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm oraz instytucji publicznych. Na wykonywanie analiz posiadamy zarówno certyfikat akredytacji jak i Zatwierdzenie PPIS.