Aktualności

 • 15-06-2022
  NOWY ZAKRES AKREDYTACJI ALS POLAND W SKOCZOWIE - WYD. 5 Z 08.06.2022
 • 13-06-2022
  E.coli w wodzie pitnej
 • 11-05-2022
  AGRESYWNOŚĆ WÓD
 • 12-04-2022
  Przerwa świąteczna 2022
 • 31-03-2022
  Challenge tests – badania obciążeniowe
 • 25-03-2022
  NOWY CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM ALS W PRADZE - 73/2022
 • 21-03-2022
  WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA) W PRÓBKACH POWIETRZA
 • 02-03-2022
  ZWIĄZKI PERFLUOROWANE (PFOS, PFAS)
 • 08-02-2022
  BADANIA ZWIĄZKÓW FARMACEUTYCZNYCH W LABORATORIACH ALS
 • 03-02-2022
  AKREDYTOWANE KODY ODPADÓW W ALS POLAND
 • 21-12-2021
  Nowy zakres akredytacji ALS Poland w Skoczowie - wyd. 4 z 16.12.2021
 • 14-12-2021
  Przerwa świąteczna
 • 12-11-2021
  DZIEŃ WOLNY OD PRACY
 • 08-11-2021
  NOWY CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM ALS W PRADZE - 519/2021
 • 11-10-2021
  SARS-CoV-2 W ŚCIEKACH
Aktualności - Strona 4 z 10