Aktualności

Odpowiedź ALS na COVID-19

18-03-2020

Drodzy Klienci,

Jako wiodący dostawca usług laboratoryjnych zatrudniających ponad 15 000 pracowników w ponad 350 lokalizacjach, ALS wprowadza dodatkowe środki ostrożności i przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 (Coronavirus), zminimalizować ryzyko dla naszych pracowników i zapewnić, że możemy utrzymać wysokiej jakości usługi analiz laboratoryjnych dla wszystkich naszych klientów. Stale monitorujemy WHO, CDC i odpowiednie porady na poziomie krajowym, aby zapewnić, że nasze kontrole ryzyka odpowiadają zmieniającemu się statusowi narażenia na COVID-19 w regionach, w których działamy. Strategicznie przyjęliśmy trzyetapowe podejście do naszego planowania, które można streścić jako „Zapobieganie, ograniczanie i ciągłość”.
 
Zapobieganie.
 Aby zapobiec narażeniu personelu ALS na ryzyko COVID-19, ALS podjął decyzję o zaprzestaniu wszelkich niepotrzebnych międzynarodowych i krajowych podróży lotniczych i wprowadzeniu bezwzględnego ograniczenia podróży do obszarów o znacznym poziomie infekcji. Przekazaliśmy naszemu personelowi informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby uniknąć infekcji, takich jak mycie rąk, unikanie kontaktu między osobami, unikanie dotykania nosa i ust, oraz dokonaliśmy przeglądu naszych wewnętrznych procedur czyszczenia i sprzątania w celu zmniejszenia ryzyka infekcji w naszym lokalizacjach.
 
Ograniczenia
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w naszej firmie, wdrożyliśmy podejście oparte na ryzyku, do izolacji pracowników i wymogów zwolnienia lekarskiego w oparciu o ich narażenie na COVID-19 i wykrywanie odpowiednich objawów. Porada ta jest powiązana z bardziej rygorystycznymi zaleceniami CDC lub odpowiednimi poradami krajowymi dotyczącymi izolacji. Informacje przekazane naszym pracownikom pozwalają im również zidentyfikować ekspozycje wysokiego ryzyka i wykryć wczesne oznaki COVID-19. Zwróciliśmy się z prośbą, aby jeśli istniał powód, by sądzić, że zachorował on na chorobę lub został narażony na kontakt z  zarażoną osobę, aby zasięgnął porady lekarskiej i odizolował się od środowiska pracy, dopóki nie stwarza ryzyka zakażenia kolegów. Przeanalizowaliśmy nasze procedury, które zostaną przyjęte w przypadku lokalnego ogniska, które umożliwią naszym pracownikom pracę z domu i / lub przyjęcie alternatywnych ustaleń dotyczących pracy zmianowej.
 
Ciągłość
Chociaż do tej pory nie doświadczyliśmy żadnych istotnych zakłóceń, sprawdziliśmy nasze plany ciągłości działania specyficzne dla odpowiedzi COVID-19. Plany uwzględniają potencjalny wpływ na nasze usługi, jeśli znaczny poziom personelu jest nieobecny w pracy, zarówno z powodu choroby, jak i potrzeby izolacji, lub z powodu konieczności opieki nad osobami zależnymi w przypadku zamknięcia szkoły itp. Plany te obejmują określenie alternatywnych ustaleń dotyczących zmiany i pracy w celu zminimalizowania dróg narażenia przez osobę, zmianę na zmianę lub dojazdy do pracy. Współpracujemy również z naszymi kluczowymi dostawcami, aby zminimalizować wszelkie potencjalne zakłócenia i zapewnić, że dysponujemy odpowiednimi planami redukcji w kluczowych obszarach naszej działalności. Rozumiemy, że sytuacja szybko się rozwija, w związku z czym będziemy stale monitorować nasze plany.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z regionalnym menedżerem ALS.

Odpowiedź ALS na COVID-19